Home

Visie

Ieder kind is een unieke persoonlijkheid die iets zinvols wil bijdragen aan de wereld. We helpen het kind zelf zijn eigen unieke vaardigheden ontdekken en te ontwikkelen door de wil te stimuleren. Door bewust de zintuiglijke omgeving van het kind vorm te geven en het kind te omringen met mooie, goede dingen kan het een basisvertrouwen ontwikkelen dat de grondslag vormt voor een positieve levenshouding.
Plezier in het leven maakt het gemakkelijker open te staan voor anderen en geeft de kracht om creatief om te gaan met problemen. In het samenzijn met andere kinderen leert het kind zich ook sociaal en emotioneel te ontwikkelen.
De gediplomeerde kinderverzorgsters willen een goede band met elk kind opbouwen zodat het zich veilig en vertrouwd voelt.
Zorg voor andere kinderen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid worden gestimuleerd. Spelen is daarbij voor het kind onontbeerlijk. Daarin worden belevenissen van thuis en onderweg verwerkt. Vaak is het spel voor het jonge kind de eerste sociale oefening waarin het andere kinderen ontmoet. Spelen is doen en leren!